Miljöpolicy

Älta Golvservice skall i alla delar av verksamheten sträva efter att minimera miljöbelastningen ur ett globalt perspektiv.
Detta skall vi göra genom att:


  • försöka påverka kundernas materialval ur ett miljöperspektiv.
  • vår personal skall utbildas och utvecklas i miljöfrågor.
  • våra underentreprenörer skall uppfylla våra miljömål.
  • i vårt miljöarbete sträva efter att uppfylla lagar o förordningar.
  • sträva efter ständig förbättring i miljöarbetet.