Kontakt

Älta Golvservice AB
Svärdlångsvägen 39
120 60 Årsta
Telefon +46 8 647 44 10
Fax +46 8 647 66 60

VD/Arbetsledare
Jonas Eriksson
Mobil +46 70 467 02 53
jonas@altagolvservice.se

Arbetsledare
Mikael Johansson
Mobil +46 70 858 25 99
micke@altagolvservice.se

Arbetsledare
Ove Malmstedt
Mobil +46 70 747 37 00
ove@altagolvservice.se